ما با رعایت اصل رازداری و انجام ممیزی بر پایه استقلال و بی طرفی، سعی می کنیم که برای مشتریان خود ایجاد ارزش کرده و آنها را برای رسیدن به اهداف فنی،مالی و کسب مزیت برتر کمک نماییم.

اخبار

Guidance for SMEs using ISO 9001 for quality management just released

ISO’s essential guide for SME’s wishing to implement a quality management system (QMS) has just been updated, providing practical advice and concrete examples tailored specifically for small businesses.

JAS-ANZ

صدورگواهینامه توسط شرکت انطباق کیفیت آسیاتحت اعتبار JAS-ANZ استرالیاونیوزلند

ممیزی ارزش افزا در استاندارد ISO 3834

فرآیند جوشکاری و مدیریت آن به عنوان یکی از مهمترین روش های تولید در صنایع مختلف ذکر شده است. 
بنابر اهمیت این موضوع و با توجه به فرآیند جوشکاری به عنوان یک فرایند ویژه ، سازمان بین المللی استاندارد سازی استاندارد ISO 3834 را تهیه نموده است.

برگزاری دوره ها و اعطای گواهینامه PECB

شرکت انطباق کیفیت آسیا برای اولین بار با همکاری شرکت PECB دوره های بین المللی استاندارد با اعطای گواهینامه بین المللی تایید صلاحیت برگزار می کند.

اخبار شرکت

دوره آموزشی ISO31000  شرکت انطباق کیفیت آسیا در مجتمع آموزشی شرکت نفت اهواز به مدت 5 روز توسط  ELEFTHERIOS STAVRAKAKIS از یونان برگزار شد.

 

 

مجتمع دارویی و درمانی هلال ایران علاوه بر مرکز تخصصی و فوق تخصصی چشم پزشکی ، کلینیک های قلب و عروق ، دندانپزشکی ،  زنان – زایمان و ناباروری ، تصویربرداری ، بخش دیالیز و ... خدمات خود را به عموم مردم عزیز در سطح ملی و فراملی ارائه می نماید.ممیزی مجتمع براساس استاندارد ISO 9001:2015 اجرا گردید. 

انجام ممیزی مراقبتی ISO3834-2 توسط شرکت انطباق کیفیت آسیا

برخی از مشتریان ما

برخی از مشتریان ما
برخی از مشتریان ما
برخی از مشتریان ما
برخی از مشتریان ما
برخی از مشتریان ما
برخی از مشتریان ما
برخی از مشتریان ما
برخی از مشتریان ما
برخی از مشتریان ما
برخی از مشتریان ما
برخی از مشتریان ما