@@edit

ممیزی مراقبتی ISO 9001

@@description

ممیزی شرکت جوشیران

/%D8%AC%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86/

ممیزی مراقبتی شرکت جوشیران در تاریخ 12/03/95 در محل کارخانه واقع در ماهدشت کرج برگزار شد. شرکت جوشیران فعالیت خود را از سال 1370 با تولید پودر روکش انواع الکترودهای جوشکاری جهت مصرف در کارخانجات الکترودسازی آغاز کرد. ممیزی براساس استاندارد ISO 9001:2008 انجام گردید.

جستجو نتیجه ای نداشت.