@@edit

ممیزی ثبت و صدور گواهینامه ISO 9001

@@description

ممیزی شرکت بهسازان سیمین

/%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%B2%D9%8A-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%88-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1/

شرکت بهسازان سیمین فعالیت خود را از سال 1370 با تولید پودر روکش انواع الکترودهای جوشکاری جهت مصرف در کارخانجات الکترودسازی آغاز کرد. در روز چهارشنبه 12/03/95 ممیزی ثبت و صدور مجدد گواهینامه ISO 9001:2008 با حضور مدیران وسرپرستان این مجموعه برگزار گردید.

جستجو نتیجه ای نداشت.