@@edit

دوره آموزشی

@@description

برگزاری دوره آموزشی مدیریت فرآیندها در وزارت نیرو

/training-courses-management-processes-in-doe/

دوره آموزشی مدیریت فرآیندها بصورت کارگاهی و به مدت سه روز برای مدیران و نمایندگان معاونتهای ستادی وزارت نیرو توسط آقای دکترجلوداری در محل وزارت نیرو برگزار شد ، هدف این دوره آشنایی و تسلط مدیران و کارشناسان ستادی وزارت نیرو به اصول و مفاهیم رویکرد فرآیندی و تهیه دفترچه های فرآیندی بود ،...

جستجو نتیجه ای نداشت.