آرشیو نوشته ها

AQC 1036
18 اردیبهشت 1397

AQC 1036

نام شرکت: سبلان سوله کاران . Sabalan Souleh Karan Co نوع گواهینامه: ISO 3834-4 شماره گواهینامه: AQC 1036 دامنه: Constructive steel structures تاریخ صدور گواهینامه: 2018/09/16...

AQC 1035
18 اردیبهشت 1397

AQC 1035

نام شرکت: سازه فلزی تحکیم سازان . TahkeemSazan Steel Structure Co نوع گواهینامه: ISO 3834-4 شماره گواهینامه: AQC 1035 دامنه: Constructive steel structures تاریخ صدور گواهینامه: 2018/04/...

AQC 1034
05 اردیبهشت 1397

AQC 1034

نام شرکت: پولادین دژ کاوه .Pooladin Dezh Co نوع گواهینامه: ISO 3834-4 شماره گواهینامه: AQC 1034 دامنه: Constructive steel structures تاریخ صدور گواهینامه: 2018/05/03 تاریخ...

آرشیو نوشته ها