آرشیو نوشته ها

نام شرکت: سبلان سوله کاران . Sabalan Souleh Karan Co نوع گواهینامه: ISO 3834-4 شماره گواهینامه: AQC 1036 دامنه: Constructive steel structures تاریخ صدور گواهینامه: 2018/05/08 تاریخ انقضا گواهینامه: 2018/08/08 وضعیت: فعال نوع گواهینامه: ISO10004 شماره گواهینامه: AQC 1036 دامنه: Constructive...

18 اردیبهشت 1397 14:23 0 دیدگاه

نام شرکت: سازه فلزی تحکیم سازان . TahkeemSazan Steel Structure Co نوع گواهینامه: ISO 3834-4 شماره گواهینامه: AQC 1035 دامنه: Constructive steel structures تاریخ صدور گواهینامه: 2018/04/22 تاریخ انقضا گواهینامه: 2018/07/22 وضعیت: فعال نوع گواهینامه: ISO10004 شماره گواهینامه: AQC 1035 دامنه:...

18 اردیبهشت 1397 14:12 0 دیدگاه

نام شرکت: پولادین دژ کاوه .Pooladin Dezh Co نوع گواهینامه: ISO 3834-4 شماره گواهینامه: AQC 1034 دامنه: Constructive steel structures تاریخ صدور گواهینامه: 2018/05/03 تاریخ انقضا گواهینامه: 2018/08/03 وضعیت: فعال نوع گواهینامه: ISO10004 شماره گواهینامه: AQC 1034 دامنه: Constructive steel...

05 اردیبهشت 1397 12:22 0 دیدگاه