آرشیو نوشته ها

نام شرکت: سازه رام صنعت پارسیان .Sazerom Sanat Parsian Co نوع گواهینامه: ISO 3834-4 , ISO10004 شماره گواهینامه: AQC 1033 دامنه: Constructive steel structures تاریخ صدور گواهینامه: 26/02/2018 تاریخ انقضا گواهینامه: 26/05/2018 وضعیت: فعال

13 اسفند 1396 16:18 0 دیدگاه

نام شرکت: عمران سوله .Omran Soule Co نوع گواهینامه: ISO 3834-4,ISO10004 شماره گواهینامه: AQC 1032 دامنه: Constructive steel structures تاریخ صدور گواهینامه: 06/05/2018 تاریخ انقضا گواهینامه: 18/05/2018 وضعیت: فعال

12 اسفند 1396 12:43 0 دیدگاه