آرشیو نوشته ها

AQC 1031
23 بهمن 1396

AQC 1031

نام شرکت: شرکت حدید سازان .Hadid Sazan Co نوع گواهینامه: ISO 3834-4 شماره گواهینامه: AQC 1031 دامنه: Constructive steel structures تاریخ صدور گواهینامه: 06/02/2018 تاریخ انقضا...

AQC 1030
23 بهمن 1396

AQC 1030

نام شرکت: شرکت رکن سازه Roknsazeh Constructional & Industrial نوع گواهینامه: ISO 3834-4 شماره گواهینامه: AQC 1030 دامنه: Constructive steel structures تاریخ صدور گواهینامه:...

CPR9612
16 بهمن 1396

CPR9612

07/10/2017 نام شرکت: گروه توسعه شیر آلات صنعتی نیک گستر Neak Gostar Co نوع گواهینامه: Manufacturer to API Standard Q1 and Specification 6D شماره گواهینامه: CPR9612 دامنه:...

CPR9611
16 بهمن 1396

CPR9611

07/10/2017 نام شرکت: گروه توسعه شیر آلات صنعتی نیک گستر Neak Gostar Co نوع گواهینامه: Manufacturer to API Standard Q1 and Specification 6D شماره گواهینامه: CPR9611 دامنه:...

آرشیو نوشته ها