آرشیو نوشته ها

نام شرکت: شرکت حدید سازان .Hadid Sazan Co نوع گواهینامه: ISO 3834-4,ISO10004 شماره گواهینامه: AQC 1031 دامنه: Constructive steel structures تاریخ صدور گواهینامه: 6/2/2018 تاریخ انقضا گواهینامه: 6/5/2018 وضعیت: فعال

23 بهمن 1396 09:39 0 دیدگاه

نام شرکت: شرکت رکن سازه Roknsazeh Constructional & Industrial نوع گواهینامه: ISO 3834-4,ISO10004 شماره گواهینامه: AQC 1030 دامنه: Constructive steel structures تاریخ صدور گواهینامه: 7/2/2018 تاریخ انقضا گواهینامه: 7/5/2018 وضعیت: فعال

23 بهمن 1396 09:28 0 دیدگاه

07/10/2017 نام شرکت: گروه توسعه شیر آلات صنعتی نیک گستر Neak Gostar Co نوع گواهینامه: Manufacturer to API Standard Q1 and Specification 6D شماره گواهینامه: CPR9612 دامنه: Designer and Manufacturer of Floating Ball Valves,Trunnion Split Body and Fully welded Ball Valves with Size from...

16 بهمن 1396 08:55 0 دیدگاه

07/10/2017 نام شرکت: گروه توسعه شیر آلات صنعتی نیک گستر Neak Gostar Co نوع گواهینامه: Manufacturer to API Standard Q1 and Specification 6D شماره گواهینامه: CPR9611 دامنه: Designer and Manufacturer of Ball VALVES from: Size 2"up tp 36"in classes150-600 Size 2"up tp 24"in classes150-1500...

16 بهمن 1396 08:46 0 دیدگاه