آرشیو نوشته ها

14/10/2017 نام شرکت: شرکت آداک پارت ADAK PART Co نوع گواهینامه: ISO 9001:2008 & ISO 10002 شماره گواهینامه: AQC 1028 دامنه: AUTO PART تاریخ صدور گواهینامه: 21/12/2017 تاریخ انقضا گواهینامه: 21/12/2018 وضعیت: فعال

30 آذر 1396 12:32 0 دیدگاه

14/10/2017 نام شرکت: شرکت مهندسی تجهیزات سینا ابتکار ثامن Sina Ebtekar Samen Engineering & Equipment Co نوع گواهینامه: ISO 13485 شماره گواهینامه: AQC 1026 دامنه: Design, Produce and after sale services for medical equipment: Blood Bank Centrifuge Plasma Blast Freezer, Blood Mixer(Hemo-shaker), Tube...

28 آذر 1396 10:47 0 دیدگاه

14/10/2017 نام شرکت: شرکت مهندسی تجهیزات سینا ابتکار ثامن Sina Ebtekar Samen Engineering & Equipment Co نوع گواهینامه: Ec Certificate شماره گواهینامه: 1922CPR0114 دامنه: Blood Bank Refrigerated Centrifuges Model: JRC5000 BB plasma 9 Liter تاریخ صدور گواهینامه: 13/12/2017 تاریخ انقضا...

27 آذر 1396 11:35 0 دیدگاه

14/10/2017 نام شرکت: شرکت مهندسی تجهیزات سینا ابتکار ثامن Sina Ebtekar Samen Engineering & Equipment Co نوع گواهینامه: Ec Certificate شماره گواهینامه: 1922CPR0115 دامنه: (Hemo Blood Collectiom & Monitoring System (Hemo Shaker (Model: SMAB (E051P_TC_RF تاریخ صدور گواهینامه: 13/12/2017 تاریخ...

27 آذر 1396 11:19 0 دیدگاه

14/10/2017 نام شرکت: شرکت پژوند Pajvand Co. نوع گواهینامه: ISO 3834-4 شماره گواهینامه: AQC 1025 دامنه: Constructive steel structures تاریخ صدور گواهینامه: 12/11/2017 تاریخ انقضا گواهینامه: 11/02/2018 وضعیت: غیر فعال نوع گواهینامه: ISO10004 شماره گواهینامه: AQC 1025 دامنه: Constructive...

21 آذر 1396 09:30 0 دیدگاه