آرشیو نوشته ها

AQC 1028
30 آذر 1396

AQC 1028

14/10/2017 نام شرکت: شرکت آداک پارت ADAK PART Co نوع گواهینامه: ISO 9001:2008 & ISO 10002 شماره گواهینامه: AQC 1028 دامنه: AUTO PART تاریخ صدور گواهینامه: 21/12/2017 تاریخ...

AQC 1026
28 آذر 1396

AQC 1026

14/10/2017 نام شرکت: شرکت مهندسی تجهیزات سینا ابتکار ثامن Sina Ebtekar Samen Engineering & Equipment Co نوع گواهینامه: ISO 13485 شماره گواهینامه: AQC 1026 دامنه: Design,...

1922CPR0114
27 آذر 1396

1922CPR0114

14/10/2017 نام شرکت: شرکت مهندسی تجهیزات سینا ابتکار ثامن Sina Ebtekar Samen Engineering & Equipment Co نوع گواهینامه: Ec Certificate شماره گواهینامه: 1922CPR0114 دامنه: Blood...

1922CPR0115
27 آذر 1396

1922CPR0115

14/10/2017 نام شرکت: شرکت مهندسی تجهیزات سینا ابتکار ثامن Sina Ebtekar Samen Engineering & Equipment Co نوع گواهینامه: Ec Certificate شماره گواهینامه: 1922CPR0115 دامنه: (Hemo...

AQC 1025
21 آذر 1396

AQC 1025

14/10/2017 نام شرکت: شرکت پژوند Pajvand Co. نوع گواهینامه: ISO 3834-4 شماره گواهینامه: AQC 1025 دامنه: Constructive steel structures تاریخ صدور گواهینامه: 12/11/2017 تاریخ...

آرشیو نوشته ها