آرشیو نوشته ها

نام شرکت: شرکت شکوفه موتور گیلان Shokoufeh Motor Gilan Co. نوع گواهینامه: ISO 9001:2015 شماره گواهینامه: AQC 1024 دامنه: Technical examination of heavy vehicles تاریخ صدور گواهینامه: 17/08/2017 تاریخ انقضا گواهینامه: 17/08/2020 وضعیت: فعال

30 مهر 1396 09:20 0 دیدگاه

14/10/2017 نام شرکت: شرکت فولاد پارس آشیان Foolad Pars Ashyan Co نوع گواهینامه: ISO 3834-4 شماره گواهینامه: AQC 1023 دامنه: Constructive steel structures تاریخ صدور گواهینامه: 22/10/2017 تاریخ انقضا گواهینامه: 21/12/2017 وضعیت: غیر فعال نوع گواهینامه: ISO10004 شماره گواهینامه: AQC 1023...

29 مهر 1396 09:30 0 دیدگاه

14/10/2017 نام شرکت: شرکت پاساوان سازه صنعت Pasavan Saze Sanat Co نوع گواهینامه: ISO 3834-2 شماره گواهینامه: AQC 1022 دامنه: Constructive steel structures تاریخ صدور گواهینامه: 02/03/2018 تاریخ انقضا گواهینامه: 02/03/2021 وضعیت: فعال نوع گواهینامه: ISO10004 شماره گواهینامه: AQC 1022 دامنه:...

23 مهر 1396 09:47 0 دیدگاه

14/10/2017 نام شرکت: شرکت باتارد فلز سازه نوین Batard Steel Saze Novin Co نوع گواهینامه: ISO 3834-4 شماره گواهینامه: AQC 1021 دامنه: Constructive steel structures تاریخ صدور گواهینامه: 20/10/2017 تاریخ انقضا گواهینامه: 20/12/2017 وضعیت: غیر فعال نوع گواهینامه: ISO10004 شماره گواهینامه: AQC...

22 مهر 1396 14:01 0 دیدگاه

07/10/2017 نام شرکت: شَرکت تک سوله پارس پویا Tak Soule Pars Pouya Co نوع گواهینامه: ISO 3834-4 شماره گواهینامه: AQC 1019 دامنه: Constructive steel structures تاریخ صدور گواهینامه: 27/09/2017 تاریخ انقضا گواهینامه: 27/12/2017 وضعیت: غیرفعال نوع گواهینامه: ISO10004 شماره گواهینامه: AQC 1019...

22 مهر 1396 13:59 0 دیدگاه
123»