آرشیو نوشته ها

نام شرکت: شرکت سنگین سازه تجهیز فولادی Sanginsazeh Co نوع گواهینامه: ISO 3834-4,ISO10004 شماره گواهینامه: AQC 1012 دامنه: Constructive steel structures تاریخ صدور گواهینامه: 08/09/2017 تاریخ انقضا گواهینامه: 08/11/2017 وضعیت: فعال

14 شهریور 1396 16:10 0 دیدگاه

نام شرکت: شرکت سازور سازه آذرستان Sazvar Sazeh Azarestan نوع گواهینامه: ISO 3834-4,ISO10004 شماره گواهینامه: AQC 1011 دامنه: Constructive steel structures تاریخ صدور گواهینامه: 07/09/2017 تاریخ انقضا گواهینامه: 07/11/2017 وضعیت: فعال

14 شهریور 1396 10:44 0 دیدگاه

نام شرکت: شرکت برج بنا فولاد خاورمیانه Borj bana foulad khavarmiane Co نوع گواهینامه: ISO 3834-4,ISO10004 شماره گواهینامه: AQC 1010 دامنه: Constructive steel structures تاریخ صدور گواهینامه: 06/09/2017 تاریخ انقضا گواهینامه: 06/11/2017 وضعیت: فعال

14 شهریور 1396 10:42 0 دیدگاه

نام شرکت: سازه های فلزی باقرزاده Bagherzade metal structures نوع گواهینامه: ISO 3834-4,ISO10004 شماره گواهینامه: AQC 1009 دامنه: Constructive steel structures تاریخ صدور گواهینامه: 05/09/2017 تاریخ انقضا گواهینامه: 05/11/2017 وضعیت: فعال

14 شهریور 1396 10:36 0 دیدگاه

نام شرکت: مرکز معاینه فنی خودروهای سنگین رشت آباد Rashtabad heavy vehicles technical inspection center نوع گواهینامه: ISO 9001:2015 شماره گواهینامه: AQC 1008 دامنه: Technical examination of heavy vehicles تاریخ صدور گواهینامه: 16/08/2017 تاریخ انقضا گواهینامه: 16/08/2020 وضعیت: فعال

13 شهریور 1396 14:25 0 دیدگاه
12»