آرشیو نوشته ها

نام شرکت: صنایع فلزی چناقچی Chenaghchi metal industris Co نوع گواهینامه: ,ISO10004 شماره گواهینامه: AQC 1004 دامنه: Constructive steel structures تاریخ صدور گواهینامه: 17/01/2018 تاریخ انقضا گواهینامه: 17/01/2021 وضعیت: فعال نوع گواهینامه: ISO 3834-3 شماره گواهینامه: AQC 1004 دامنه:...

28 مرداد 1396 16:16 0 دیدگاه

نام شرکت: آژینه سازان کاسپین Azhine Sazan Caspian co نوع گواهینامه: ISO 3834-3,ISO10004 شماره گواهینامه: AQC 1003 دامنه: Constructive steel structures تاریخ صدور گواهینامه: 09/05/2018 تاریخ انقضا گواهینامه: 09/05/2021 وضعیت: فعال

28 مرداد 1396 16:15 0 دیدگاه

نام شرکت: سازه گستر جم فراز پایدار Saze Gostar Jam Farez Paydar Co نوع گواهینامه: ISO 3834-3,ISO10004 شماره گواهینامه: AQC 1002 دامنه: Constructive steel structures تاریخ صدور گواهینامه: 27/08/2017 تاریخ انقضا گواهینامه: 27/11/2017 وضعیت: فعال

28 مرداد 1396 16:13 0 دیدگاه

نام شرکت: شرکت کارخانجات اسکلت فلزی سامان سوله Saman Soleh Co نوع گواهینامه: ISO 3834-3,ISO10004 شماره گواهینامه: AQC 1001 دامنه: Constructive steel structures تاریخ صدور گواهینامه: 21/08/2017 تاریخ انقضا گواهینامه: 21/10/2017 وضعیت: فعال

28 مرداد 1396 16:11 0 دیدگاه

نام شرکت: توسعه و احداث پروژه های صنعتی و ساختمانی آراد Development & Construction of Industrial & Structural project Arad co نوع گواهینامه: ISO 3834-3,ISO10004 شماره گواهینامه: AQC 1000 دامنه: Constructive steel structures تاریخ صدور گواهینامه: 22/08/2017 تاریخ انقضا گواهینامه: 22/11/2017...

28 مرداد 1396 16:07 0 دیدگاه
12»