آرشیو نوشته ها

935
24 اردیبهشت 1396

935

نام شرکت: سازه اندیشه نسیم البرز SANA نوع گواهینامه: ISO 3834-2 شماره گواهینامه: 935 دامنه: Manufacturing of Steel Structure تاریخ صدور گواهینامه: 17/09/2014 تاریخ انقضا...

9101
23 اردیبهشت 1396

9101

نام شرکت: کیش ایر , گفتگو KISH EIR & Goftogo نوع گواهینامه: ISO9001:2008 شماره گواهینامه: 9101 دامنه: Designing and developing th long time and short term educational courses...

926
23 اردیبهشت 1396

926

نام شرکت: ایرانیان پورچیستا Iraninan Poro chista نوع گواهینامه: ISO9001:2008 شماره گواهینامه: 926 دامنه: General Construction Managemnet تاریخ صدور گواهینامه: 05/08/2013 تاریخ...

995
12 اردیبهشت 1396

995

نام شرکت: مهندسین مشاور معمار و شهرساز اپرانقش Apra Naghsh Architects & Urban Organ Consultant Engineering Co. نوع گواهینامه: ISO9001:2008 شماره گواهینامه: 995 دامنه:...

994
09 اردیبهشت 1396

994

نام شرکت: مهندسین مشاور همکاران سرزمین آریا Hamkaran-e-Sarzamin-e-Aria (Hamsa) Consultant Engineering Co نوع گواهینامه: ISO9001:2008 شماره گواهینامه: 994 دامنه: Provision of...

993
04 اردیبهشت 1396

993

نام شرکت: شرکت غزال پلاست کردستان Qazal Pelast Kordestan Co نوع گواهینامه: ISO9001:2008 شماره گواهینامه: 993 دامنه: Materials and plastic products تاریخ صدور گواهینامه:...

آرشیو نوشته ها