آرشیو نوشته ها

935

نام شرکت: سازه اندیشه نسیم البرز SANA نوع گواهینامه: ISO 3834-2 شماره گواهینامه: 935 دامنه: Manufacturing of Steel Structure تاریخ صدور گواهینامه: 17/09/2014 تاریخ انقضا گواهینامه: 17/9/2017 وضعیت: ابطال

24 اردیبهشت 1396 09:51 0 دیدگاه

نام شرکت: کیش ایر , گفتگو KISH EIR & Goftogo نوع گواهینامه: ISO9001:2008 شماره گواهینامه: 9101 دامنه: Designing and developing th long time and short term educational courses holding international examinations publication of scientific and academic books تاریخ صدور گواهینامه: 26/02/2012...

23 اردیبهشت 1396 15:45 0 دیدگاه
926

نام شرکت: ایرانیان پورچیستا Iraninan Poro chista نوع گواهینامه: ISO9001:2008 شماره گواهینامه: 926 دامنه: General Construction Managemnet تاریخ صدور گواهینامه: 05/08/2013 تاریخ انقضا گواهینامه: 05/08/2016 وضعیت: ابطال

23 اردیبهشت 1396 15:35 0 دیدگاه
995

نام شرکت: مهندسین مشاور معمار و شهرساز اپرانقش Apra Naghsh Architects & Urban Organ Consultant Engineering Co. نوع گواهینامه: ISO9001:2008 شماره گواهینامه: 995 دامنه: Architects and Urban Planners Consulting Engineers with expertise in the fields of Architecture, Urban design, Urban...

12 اردیبهشت 1396 11:56 0 دیدگاه
994

نام شرکت: مهندسین مشاور همکاران سرزمین آریا Hamkaran-e-Sarzamin-e-Aria (Hamsa) Consultant Engineering Co نوع گواهینامه: ISO9001:2008 شماره گواهینامه: 994 دامنه: Provision of road design, surveying, geographic information system, drainage and irrigation network, water and wastewater...

09 اردیبهشت 1396 11:56 0 دیدگاه
12»