آرشیو نوشته ها

990

نام شرکت: شرکت صنعتی مهرآذین نوین تابلو سپاهان Mehr Azin Novin Tablo Sepahan Industrial CO نوع گواهینامه: HSE-ISO 9001 شماره گواهینامه: 990 دامنه: Production of LV & MV Electrical Panels تاریخ صدور گواهینامه: 23/02/2017 تاریخ انقضا گواهینامه: 23/02/2020 وضعیت: فعال

14 اسفند 1395 09:33 0 دیدگاه
989

نام شرکت: شرکت آب منطقه ای کرمانشاه نوع گواهینامه: ISO 9001:2015 شماره گواهینامه: 989 دامنه: water resource management تاریخ صدور گواهینامه: 16/02/2017 تاریخ انقضا گواهینامه: 06/07/2017 وضعیت: فعال

11 اسفند 1395 14:32 0 دیدگاه