آرشیو نوشته ها

985

نام شرکت: موسسه خدماتی مالی آذرتراز یگانه Financial Services Azar Traze Yeganeh نوع گواهینامه: ISO 10002 شماره گواهینامه: 985 دامنه: Financial and Accounting services تاریخ صدور گواهینامه: 09/10/2016 تاریخ انقضا گواهینامه: 09/10/2019 وضعیت: فعال

19 آذر 1395 16:28 0 دیدگاه
987

نام شرکت: پرنس جواهر Prince Javaher نوع گواهینامه: ISO 10002 شماره گواهینامه: 987 دامنه: Production and sale of rings and stones ornamental تاریخ صدور گواهینامه: 07/12/2016 تاریخ انقضا گواهینامه: 07/12/2019 وضعیت: فعال

19 آذر 1395 16:22 0 دیدگاه