آرشیو نوشته ها

نام شرکت: دفتر خانه کرمانی Registry Kermani نوع گواهینامه: ISO 10002:2014 شماره گواهینامه: 980 دامنه: Notray Public's office servisec تاریخ صدور گواهینامه: 9/1/2016 تاریخ انقضا گواهینامه: 9/1/2019 وضعیت: فعال

20 تیر 1395 16:04 0 دیدگاه

نام شرکت: نان و شیرینی تهران Nan-Tehran نوع گواهینامه: ISO 10002:2014 شماره گواهینامه: 922 دامنه: Confectionery تاریخ صدور گواهینامه: 02/07/2013 تاریخ انقضا گواهینامه: 02/07/2014 وضعیت: فعال

20 تیر 1395 16:01 0 دیدگاه

نام شرکت: آجیل و خشکبار تواضع Nuts Tavazoe نوع گواهینامه: SO 10002:2014 شماره گواهینامه: 923 دامنه: Preparation and Sales of Nuts تاریخ صدور گواهینامه: 02/07/2015 تاریخ انقضا گواهینامه: 02/07/2018 وضعیت: فعال

20 تیر 1395 15:58 0 دیدگاه

نام شرکت: سپهر اصل Sepehr Article نوع گواهینامه: ISO 10002:2014 شماره گواهینامه: 960 دامنه: Pastry and Halva تاریخ صدور گواهینامه: 26/03/2016 تاریخ انقضا گواهینامه: 26/03/2017 وضعیت: فعال

20 تیر 1395 15:53 0 دیدگاه

نام شرکت: سازه های آوان فولاد شرق Structur alavant steel East نوع گواهینامه: ISO 3834-2:2011 شماره گواهینامه: 981 دامنه: Constructive steel structure تاریخ صدور گواهینامه: 21/05/2016 تاریخ انقضا گواهینامه: 21/05/2019 وضعیت: ابطال

20 تیر 1395 15:49 0 دیدگاه
12345678»