آرشیو نوشته ها

با توجه به رشد فزاینده شبکه های اجتماعی و دسترسی از راه دور به امکانات و اختیارات سازمانها شرکت انطباق کیفیت آسیا بخش خدمات نرم افزاری خود را راه اندازی و نرم افزارهای ذیل در اختیار مشتریان قرار داده شده است. نرم افزار TQS در این نرم افزار امکان خودارزیابی براساس معیارهای EFQM به صورت دوره...

20 خرداد 1395 14:26 0 دیدگاه

دوره آموزشی مدیریت فرآیندها بصورت کارگاهی و به مدت سه روز برای مدیران و نمایندگان معاونتهای ستادی وزارت نیرو توسط آقای دکترجلوداری در محل وزارت نیرو برگزار شد ، هدف این دوره آشنایی و تسلط مدیران و کارشناسان ستادی وزارت نیرو به اصول و مفاهیم رویکرد فرآیندی و تهیه دفترچه های فرآیندی بود ،...

16 خرداد 1395 12:03 0 دیدگاه