OHSAS 18001


OHSAS 18001 چیست؟

ایزو OHSAS 18001 استانداردی است که در سیستم مدیریت ایمنی و سلامت شغلی بکار می رود و سازمان را قادر می سازد تا خطراتش را کنترل کرده و عملکرد آن را در این قسمت تقویت کند.  این استاندارد با شناسایی و ارزیابی  سیستماتیک میان واحدهای سازمان و خطرات احتمالی به دنبال پیشگیری از بروز حوادث و سلامتی و بهداشت کارکنان  می باشد.یا کلا از بین ببرد.

مزایا

 • کاهش خطرات، این استاندارد در محیط کاری سالم دخالت دارد و به کاهش تصادفات ، بیماری کارکنان و زمان از دست رفته کمک کند.
 • ارتقاء روحیه کارکنان، این استاندارد می تواند روحیه کارکنان را ارتقا داده و پتانسیل کاهش درخواست های موقه و اضافه پرداخت بیمه ای کمتر را دارد.
 • اعتماد – سازمان شما با دارا بودن سیستم مدیریتی OHS که بطور جداگانه ارزیابی می شود از افزایش اعتماد بهره خواهد برد.
 • ارائه دهنده حق انتخاب متنوع- این استاندارد به شما اجازه می دهد تا شرکت هایی کار کنید که گواهی OHSAS  نیاز قراردادی آنها است.
استاندارد اوهساس 18001 استانداردی است برای سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای سازمان که هدف آن عبارتست از :
 • پیشگیری از بروز خطرات و حوادث
 • تامین بهداشت و سلامتی کارکنان
این استاندارد در حال تغییرات ویژه ایی است که به زودی اعلام می گردد و به استاندارد ISO 45000 تغییر نام می دهد.


فرم درخواست ممیزی و صدور گواهینامه 


بند های استاندارد ايمني و بهداشت شغليOHSAS

دامنه كاربرد ( SCOP )

مشخصات اين سري ارزيابي بهداشت حرفه اي و ايمني ( OHSAS 18001 ) الزاماتي را براي يك سيستم مديريت بهداشت شغلي و ايمني ( OH & S ) معين مي نمايد تا يك سازمان بتواند با كنترل خطرات ( ريسك ها ) بهداشتي و ايمني ، عملكرد خود را بهبود بخشد .OHSAS 18001 خود بيانگر معيار عملكرد بهداشتي و ايمني خاصي نيست و كليه جزييات لازم براي طراحي يك سيستم مديريتي را نيز ارائه نمي دهد.

تمام الزامات مندرج در OHSAS 18001 به منظور لحاظ شدن در يك سيستم مديريت بهداشت شغلي و ايمني در نظر گرفته شده اند . گستره كاربرد آن به عواملي مانند خط مشي بهداشت شغلي و ايمني ، ماهيت و شرايطي كه در آن فعاليت مي نمايد ، اندازه سازمان و نيز خطرات و پيچيدگي اين فعاليتها بستگي دارد .

استاندارد مرجع ( NORMATIVE REFERENCES )

OHSAS 18002 : 1999 Guide line for implementation of OHSAS 18001

BS 8800 : 1996 Guide to occupational Health & safety Management system

 عناصر سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي

-الزامات كلي

-خط مشي ايمني و بهداشت شغلي ( OH & S Policy )

-طرح ريزي ( Planning )

 • طرح ريزي براي شناسايي خطرات ، ارزيابي ريسك و كنترل ريسك -Planning for Hazard Identification , Risk Assessment and Risk Control 
 •  الزامات قانوني و ساير الزامات ( Legal and Other Requirements )
 • اهداف ( Objectives )
 • برنامه ( هاي ) مديريت ايمني و بهداشت شغلي (OH & S Management Programs):

-اجرا و عمليات ( Implementation and Operation )

 •  ساختار و مسئوليت ( Structure and Responsibility )
 • آموزش ، آگاهي و صلاحيت ( Training , Awareness and Competence )
 • مشاوره و ارتباطات ( Consultation and Communication )
 • مستند سازي ( Documentation )
 • كنترل مدارك و داده ها ( Document and Data Control )
 • كنترل عمليات ( Operational Control )
 • آمادگي و واكنش در وضعيت اضطراري ( Emergency Prepare ness and Response )

-بررسي و اقدام اصلاحي ( Checking and Corrective Action )

 • اندازه گيري عملكرد و پايش ( Performance Measurement and Monitoring )
 • حوادث ، رويدادها ، عدم انطباق و اقدام اصلاحي و پيشگيرانه ( Accident , Incident , Non-conformances and Corrective and Preventive Action ) 
 • سوابق و مديريت سوابق ( Records and Records Management )
 • مميزي ( Audit )

-بازنگري مديريت ( Management Review)

ممیزی شرکت جوشیران
28 اردیبهشت 1395

ممیزی شرکت جوشیران

ممیزی مراقبتی شرکت جوشیران در تاریخ 12/03/95 در محل کارخانه واقع در ماهدشت کرج برگزار شد. شرکت جوشیران فعالیت خود را از سال 1370 با تولید پودر روکش انواع الکترودهای جوشکاری...

ممیزی شرکت بهسازان سیمین

شرکت بهسازان سیمین فعالیت خود را از سال 1370 با تولید پودر روکش انواع الکترودهای جوشکاری جهت مصرف در کارخانجات الکترودسازی آغاز کرد. در روز چهارشنبه 12/03/95 ممیزی ثبت و صدور...

OHSAS 18001