50000 ISOپس از سال 1971 که ایران به ریاست  OPEC رسید با تلاش و رهبری این کشور ظرف مدت یک سال و نیم و قیمت نفت از بشکه ای کمتر از 2 دلار به 4 دلار  ظرف مدت یکسال و نیم رسید و پس از تحریم نفتی غرب در سال 1973  بوسیله اعراب که قیمت نفت پس از آن با هدایت جانب کشورهای تآمین کننده انرژی برای منافع ایران به بشکه ای 16 دلار رسید غرب متوجه اهمیت انرژی و اثر آن براقتصاد خود شد.

لذا طرح های مدیریت انرژی در کشورهای غربی شامل استفاده از فن آوری نو، کاهش مصرف  حامل های انرژی در دستور کار قرار گرفت در ابن میان کشور ژاپن با بهره گیری از این فرصت توانست با تولید و ارائه خودروها  با مصرف سوخت پایین و تولیدات با مصرف کم انرژی وجود خود را به بازار تحمیل نماید از آن تاریخ استانداردهای مصرف انرژی به عنوان جزء اصلی استانداردهای محصول درآمد اما اروپا با معرفی استاندارد EN 16001  پیشتاز عرضه مدیریت مصرف انرژی شد.

و پس از اجرای موفق این استاندارد در سطح اروپا سازمان جهانی استاندارد سازی ISO  اقدام به تدوین استاندارد ایزو  50001  در سال  2011  نمود.

استاندارد ISO 50001  چهارچوبی جهت مدیریت انرژی در سازمان ارائه می کند که رئوس آن عبارتند از :

استفاده انرژی و مصرف آن

اندازه گیری، مستندسازی، گزارش دهی از استفاده و مصرف انرژی

طرح ریزی و طراحی، انتخاب و خرید تجهیزات و فضاهای کاری برای کاهش مصرف انرژی

کنترل تمام متغیرهایی که بر روی تامین و مصرف انرژی مورد استفاده شرکت موثر است.

این استاندارد که مبتنی بر چرخه دمینگ (PDCA ) می باشد ساختار این آن و بسیار شبیه استاندارد ISO 16001  است. این استاندارد مانند سایر استانداردهای مدیریتی که توسط ISO  منتشر شده پس از معرفی دامنه کاربرد مراجع و ماخذها   ، تعاریف و اصطلاحات اقدام به تعریف نیازمندیهای سیستم مدیریت انرژی می نماید که شامل :

مسئولیت مدیریت در ارتباط با مدیریت انرژی شامل : تعهد مدیریت   ، بیان خط مشی انرژی   ، مشخص کردن نماینده مدیریت

طرح ریزی سیستم مدیریت انرژی   ، شامل : شناسایی مصرف انرژی، الزامات قانونی در ارتباط با مصرف انرژی   ، بازنگری انرژی   ، شناسایی شاخص های انرژی   ، بهر وری انرژی   ، اهداف انرژی   (شامل اهداف خرد و کلان آموزشی   )

عملیات و اجرای سیستم مدیریت انرژی شامل صلاحیت، آگاهی و آموزش   ، ارتباطات در ارتباط با مدیریت انرژی   ، مستندسازی   ، کنترل عملیات در ارتباط با مدیریت انرژی   ، طراحی مرتبط با انرژی   ، خرید خدمات انرژی   ، تجهیزات و محصولات با توجه مدیریت

کنترل ها شامل :

پایش   ، اندازه گیری و تجزیه و تحلیل مصرف انرژی

ارزیابی انطباق با قوانین و الزامات سیستم

ممیزی داخلی سیستم مدیریت انرژی

عدم انطباق   ، اقدام اصلاحی   ، پیشگیرانه و بهبود

کنترل سوابق مدیریت انرژی

بازنگری مدیریت

شرکت ASYS  با استفاده از پرسنل آموزشی دیده الزامات این سیستم مطابق با نیاز سایر مورد ممیزی قرار می دهد.  تیم ممیزان شرکت ASYS   با داشتن تخصص های مختلف در ارتباط مدیریت انرژی ممیزی با ارزش افزوده را برای سازمانها به ارمغان می آورد.

از مزایای استاندارد ISO 50001:2011  می توان به :

کمک به سازمانها در ساخت و مصرف بهینه حامل های انرژی

کاهش هزینه های تولید به علت کاهش هزینه انرژی

انتخاب صحیح ماشین آلات و زیرساختهای مناسب جهت تولید

ارتقاء فرهنگ کاری در محصول

ارائه معیار صحیح برای اندازه گیری   ، ثبت و گزارش و هدایت دارائی ها

امکان کنترل بهتر امور سازمان

بهبود عملکرد زیست محیطی شرکت و حفظ منابع و جلوگیری از آلودگی

اشاره كرد.

 

 

ممیزی شرکت جوشیران
28 اردیبهشت 1395

ممیزی شرکت جوشیران

ممیزی مراقبتی شرکت جوشیران در تاریخ 12/03/95 در محل کارخانه واقع در ماهدشت کرج برگزار شد. شرکت جوشیران فعالیت خود را از سال 1370 با تولید پودر روکش انواع الکترودهای جوشکاری...

ممیزی شرکت بهسازان سیمین

شرکت بهسازان سیمین فعالیت خود را از سال 1370 با تولید پودر روکش انواع الکترودهای جوشکاری جهت مصرف در کارخانجات الکترودسازی آغاز کرد. در روز چهارشنبه 12/03/95 ممیزی ثبت و صدور...

50000 ISO