ISO 22000استاندارد بین المللی 
ISO 22000 در اواخر سال 2009 توسط International Organization for –ISO standardization یا سازمان جهانی استانداردسازی ، تحت عنوان کلی برنامه های پیش نیاز درباره ایمنی مواد غذایی بخش اول : تولید مواد غذایی منتشر شده است . برنامه های پیش نیاز شامل فعالیت ها و شرایطی است که تولید کننده مواد غذایی باید رعایت نماید تا محیطی بهداشتی برای تولید ماده غذایی ایمن به نحوی که سلامت مصرف کننده را به خطر نیندازد، فراهم آید .

در استاندارد بین المللی ISO 22000  ( الزامات سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی برای هر سازمانی در زنجیره غذا) ، بند 7-2 ایجاد، اجرا و برقراری برنامه های پیش نیاز  (PreRequisite program-PRP) برای کمک به کنترل خطرات ایمنی مواد غذایی را الزام می کند . هدف کاربرد استاندارد بین المللی ISO 22000  ، پشتیبانی از سیستم های مدیریت طراحی شده به منظور برآورده نمودن الزامات این بند و ارائه الزامات تفصیلی آن برنامه ها می باشد.

این استاندارد مشخصا الزامات تفصیلی را در رابطه با موضوعات زیر بیان می کند :

 •  ساختار و جانمایی ساختمان ها و تاسیسات ایجاد شده
 •  جانمایی ابنیه شامل محیط کار و تسهیلات کارمندان
 •  تامین آب، هوا ، انرژی و سایر ملزومات
 •  خدمات پشتیبانی شامل دفع ضایعات و فاضلاب
 •  مناسب بودن تجهیزات و دسترس پذیری آنها برای نظافت ، نگهداری و نگهداری پیشگیرانه
 • مدیریت مواد خریداری شده
 • اقداماتی برای جلوگیری از آلودگی مقاطع
 • نظافت و گندزدایی
 • کنترل آفات
 • بهداشت کارکنان
 • بازکاری
 • رویه های فراخوان محصول
 • انبارش
 • اطلاعات محصول و آگاهی مصرف کننده
 • پدافند مواد غذایی، زیست هشیاری و تروریسم میکروبی

مزایای اجرا و دریافت گواهینامه استاندارد بین المللی ISO 22000  :

 کاربردی بودن و سهولت بیشتر این استاندارد برای سازمان های کوچک و متوسط نسبت به استاندارد ISO 22000
·  عملیاتی بودن این استاندارد و کاغذ بازی کمتر
·  رعایت بهداشت به صورت نظام مند در سازمان
·  کاهش شکایات  برگشتی های مشتری  مقامات بهداشتی
·  مشهود بودن نتایج پیاده سازی این استاندارد
·  افزایش اطمینان سازمان نسبت به ایمن بودن ماده غذایی که تولید می کند
·  ایجاد زمینه مناسب برای پیاده سازی استاندارد ISO 22000
·  همراستا بودن الزامات این استاندارد با الزامات اداره بهداشت و یا نظارت بر مواد غذایی
·  افزایش اطمینان مشتری یا مصرف کنندهبه ایمنی محصول غذایی و در نتیجه افزایش رضایت و سود آوری سازمان
·  جدید بودن استاندارد و داشتن بعد تبلیغاتی برای سازمان از لحاظ اولین دریافت کننده گواهینامه ISO 22000
  

اجزای کلیدی ايزو 22000
 • ارتباطي متقابل بين افراد درگير در چرخه ي توليد مواد غذايي
 • برنامه هاي پيش نيازي
 • اصول مديريت ايمني مواد غذايي

کدکس
کدکس عبارت است از جمع آوري وتطبيق بين المللي استاندارد هاي مواد غذايي و ارايه آن به شکل واحد.

چهارچوب استانداردهاي کدکس مواد غذایی

 • نام استاندارد
 • دامنه کاربرد
 • تعريف
 • ترکيبات اصلي تشکيل دهنده و عوامل کيفيتي
 • افزودني ها
 • ويژگيهاي بهداشتي
 • آلاينده ها
 • وزن و اندازه
 • برچسب گذاري
 • روش آزمون و نمونه گيري

استانداردها و آئين کارهاي تدوين شده توسط کميسيون کدکس
– استاندارد هاي محصولات غذايي
– استاندارد هاي عمومي و راهنماهاي بر چسب گذاري
– راهنماها و آيين کارهاي محصولات غذايي
– حد مجاز آفت کشها
– آيين کارها و راهنماي کلي بهداشت مواد غذايي
– تعيين حد افزودنيهاي مواد غذايي
– تعيين حد افزودنيهاي مواد غذايي


– راه هاي ارزيابي خطر
– راهنماها و توصيه هاي نحوه اجراي بازرسي وصدور گواهينامه
– استانداردها و راهنماها و آيين کارهاي آلاينده ها
– چگونگی ارتباط کميسيون کدکس غذایی در کشورها
موسسه استاندارد عامل ارتباطي کميسيون کدکس غذايي در ايران است. دبيرخانه شوراي هماهنگي کدکس در موسسه و در مديريت غذايي و کشاورزي مستقر مي باشد. رييس موسسه، نائب رييس شورا و رييس کميسيون ملي کدکس غذايي ايران مي باشد.

 

ممیزی شرکت جوشیران
28 اردیبهشت 1395

ممیزی شرکت جوشیران

ممیزی مراقبتی شرکت جوشیران در تاریخ 12/03/95 در محل کارخانه واقع در ماهدشت کرج برگزار شد. شرکت جوشیران فعالیت خود را از سال 1370 با تولید پودر روکش انواع الکترودهای جوشکاری...

ممیزی شرکت بهسازان سیمین

شرکت بهسازان سیمین فعالیت خود را از سال 1370 با تولید پودر روکش انواع الکترودهای جوشکاری جهت مصرف در کارخانجات الکترودسازی آغاز کرد. در روز چهارشنبه 12/03/95 ممیزی ثبت و صدور...

ISO 22000