ممیزی و ثبت و صدور گواهینامه

صدور گواهینامه ایزو 9001، 14001، ohsas 18001 آموزش ایزو، ممیزی و صدور گواهینامه، certification


واحد ممیزی و صدور گواهینامه شرکت انطباق کیفیت آسیا ، بخش مستقلی از بقیه قسمتهای این شرکت می باشد که کلیه فعالیتها را در ارتباط با خدمات ممیزی و ارزیابی سیستم مدیریتی را شامل می گردد.
فرآیند ممیزی از شروع تا پایان طبق فلوچارت آورده شده انجام می پذیرد. این بخش براساس قوانین مربوطه در استانداردهای ISO 17021 , ISO 19011, ISO 9001 ، هدایت می گردد. این حوزه تحت نظارت سازمان های مرجع مربوطه (سازمان تایید صلاحیت ایران NACI)  گواهینامه های خود را صادر می نماید.

 


فرآیند درخواست ممیزی و ثبت و صدور گواهینامه
ممیزی Stage 1:
ممیزی بررسی مستندات و اولیه جهت ثبت و صدور گواهینامه انجام می پذیرد.
ممیزی Stage2:  
ممیزی سایت ویزیت و بررسی انجام فرایند کار و سیستم شما در محل شما انجام می شود.
ممیزی مراقبتی یا  Surveillance Audits:  
بعد از صدور گواهینامه ممیزیهای مراقبتی در هرسال یک بار حداقل برگزار می گردد و یا در صورت تمایل مشتری به دو بار در سال هم می تواند تغییر پیدا کند و انجام پذیرد. گواهینامه 3 ساله صادر میشود و در این مدت ممیزی مراقبتی جهت بررسی نحوه نگهداشت و اجرای مناسب سیستم انجام می پذیرد.
پیش ممیزی یا  Pre-Audit­:
قبل از انجام ممیزی، ممیزی شونده می تواند جهت بررسی معایب واطمینان از اجرای سیستم از پیش ممیزی استفاده نماید و درخواست اجرای آن را نماید. 

ممیزی شرکت بهسازان سیمین

شرکت بهسازان سیمین فعالیت خود را از سال 1370 با تولید پودر روکش انواع الکترودهای جوشکاری جهت مصرف در کارخانجات الکترودسازی آغاز کرد. در روز چهارشنبه 12/03/95 ممیزی ثبت و صدور...

ممیزی و ثبت و صدور گواهینامه