957


نام شرکت: هتل باری
 Bari Hotel Complex

 

نوع گواهینامه: ISO10002
شماره گواهینامه: 957
دامنه: Tourism and Hotel Services
تاریخ صدور گواهینامه: 26/03/2016
تاریخ انقضا گواهینامه: 26/03/2019
وضعیت: فعال

 

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.
 
957