959


نام شرکت: شرکت انتقال گاز منطقه 6
Iran Cas Transmission company- Dist.6

 

نوع گواهینامه: ISO 9001:2008
شماره گواهینامه: 959
دامنه: Gas Transmission Services
تاریخ صدور گواهینامه: 17/03/2016
تاریخ انقضا گواهینامه: 17/03/2019
وضعیت: فعال

 

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.
 
959