997


نام شرکت: شرکت آروین تبریز
Arvin Tabriz Co

 

نوع گواهینامه: ISO 3834
شماره گواهینامه: 997
دامنه: Production of various types of metal parts and montage related to railway, automobile, agricultural, oil, gas and petrochemical industries in machining, casting and forging
تاریخ صدور گواهینامه: 06/07/2017
تاریخ انقضا گواهینامه: 06/07/2020
وضعیت: فعال

 

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.
 
997