996


نام شرکت: صنایع پتروشیمی غرب آوان
Avan west petrochemical industry Co.

 

نوع گواهینامه: ISO 9001:2008,ISO10002,ISO10003,ISO10004
شماره گواهینامه: 996
دامنه: Producing Polypropylene pipes and fittings
تاریخ صدور گواهینامه: 06/01/2017
تاریخ انقضا گواهینامه: 06/01/2018
وضعیت:  غیرفعال

 

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.
 
996