926


نام شرکت:

ایرانیان پورچیستا

  Iraninan Poro chista

 

نوع گواهینامه: ISO9001:2008
شماره گواهینامه: 926
دامنه: General Construction Managemnet
تاریخ صدور گواهینامه: 05/08/2013
تاریخ انقضا گواهینامه: 05/08/2016
وضعیت: ابطال

 

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.
 
926