991


نام شرکت: شرکت تدبیر سیستم کاسپین

 Tadbir system caspian CO

نوع گواهینامه: IMS,ISO1005
شماره گواهینامه: 991
دامنه: Safety boilers and pressure vessels, cranes, hoists, escalators, forklifts, safety training and industrial ventilation
تاریخ صدور گواهینامه: 17/04/2017
تاریخ انقضا گواهینامه: 17/04/2020
وضعیت: فعال

 

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.
 
991