990


نام شرکت: شرکت صنعتی مهرآذین نوین تابلو سپاهان

 Mehr Azin Novin Tablo Sepahan Industrial CO

نوع گواهینامه: HSE-ISO 9001
شماره گواهینامه: 990
دامنه: Production of LV & MV Electrical Panels
تاریخ صدور گواهینامه: 23/02/2017
تاریخ انقضا گواهینامه: 23/02/2020
وضعیت: ابطال

 

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.
 
990