988


نام شرکت:

شرکت لایزر

Laser Co

نوع گواهینامه: ISO 10002
شماره گواهینامه: 988
دامنه: fixed communication services
تاریخ صدور گواهینامه: 09/02/2017
تاریخ انقضا گواهینامه: 09/02/2018
وضعیت: ابطال

 

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.
 
988