987


نام شرکت:

پرنس جواهر 

Prince Javaher

نوع گواهینامه: ISO 10002
شماره گواهینامه: 987
دامنه:

Production and sale of rings and stones ornamental

تاریخ صدور گواهینامه: 07/12/2016
تاریخ انقضا گواهینامه: 07/12/2019
وضعیت: فعال

 

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.
 
987