986


نام شرکت:

نهرین لوله آریا

Nahreyn Loole Aria 

نوع گواهینامه: ISO 9001:2008
شماره گواهینامه: 986
دامنه: Polyethylene Pipes
تاریخ صدور گواهینامه: 28/9/2016
تاریخ انقضا گواهینامه: 28/9/2019
وضعیت: فعال

 

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.
 
986