کد 980


نام شرکت:

دفتر خانه کرمانی

Registry Kermani

 

نوع گواهینامه: ISO 10002:2014
شماره گواهینامه: 980
دامنه: Notray Public's office servisec
تاریخ صدور گواهینامه: 9/1/2016
تاریخ انقضا گواهینامه: 9/1/2019
وضعیت: فعال

 

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.
 
کد 980