کد 960


نام شرکت:

سپهر اصل

Sepehr Article

 

نوع گواهینامه: ISO 10002:2014
شماره گواهینامه: 960
دامنه: Pastry and Halva
تاریخ صدور گواهینامه: 26/03/2016
تاریخ انقضا گواهینامه: 26/03/2017
وضعیت: فعال

 

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.
 
کد 960