کد 934


نام شرکت:

شفا فارمد

Shafa Farmed

نوع گواهینامه: ISO 9001:2008
شماره گواهینامه: 934
دامنه: Design , Development and Production of Biopharmaceutical Products
تاریخ صدور گواهینامه: 23/10/2013
تاریخ انقضا گواهینامه: 23/10/2016
وضعیت: ابطال

 

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.
 
کد 934