کد 160351


نام شرکت:

موسسه زیبایی قلندری

Qalandari Beauty Institute 

نوع گواهینامه: ISO 9001:2008,
شماره گواهینامه: Q-160351
دامنه: All services about Beauty and Make up
تاریخ صدور گواهینامه: 15/04/2016
تاریخ انقضا گواهینامه: 14/04/2019
وضعیت: فعال

 


نام شرکت:

موسسه زیبایی قلندری

Qalandari Beauty Institute 

نوع گواهینامه: ISO 10004:2014
شماره گواهینامه: C-160351
دامنه: All services about Beauty and Make up
تاریخ صدور گواهینامه: 15/04/2016
تاریخ انقضا گواهینامه: 14/04/2019
وضعیت: فعال

 

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.
 
کد 160351