کد 919


نام شرکت:

باغ شهر

Garden City

 

نوع گواهینامه: ISO 9001:2008
شماره گواهینامه: 919
دامنه: Management of Urban Services ( Collecting and discharging of city waste and house keeping waste) and green space execute ( Collecting and discharging of green waste from parks and gardens )
تاریخ صدور گواهینامه: 08/02/2013
تاریخ انقضا گواهینامه: 08/03/2016
وضعیت: فعال

 

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.
 
کد 919