کد 970


نام شرکت:

شرکت مهندسی فرآیند کیا

KIA-PDE

 

نوع گواهینامه:

ISO 9001:2008

شماره گواهینامه: 970
دامنه: خدمات مهندسی،مشاوره خرید و اجرا
تاریخ صدور گواهینامه: 02/01/2015
تاریخ انقضا گواهینامه: 02/01/2018
وضعیت: ابطال

 

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.
 
کد 970