کد 925


نام شرکت:

توزیع نیروی برق مازندران

Power distribution Mazandaran

 

نوع گواهینامه: ISO 9001:2008
شماره گواهینامه: 925
دامنه: Management and Supervision on all Electricity Sale, Distribution and after Sale Services
تاریخ صدور گواهینامه: 29/07/2013
تاریخ انقضا گواهینامه: 29/07/2016
وضعیت: ابطال

 

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.
 
کد 925