کد 150253


نام شرکت:

نمایندگی سایپا ابراهیم و مسیح عنبرزاده

Saipa AnbarZade

نوع گواهینامه: ISO 10004:2014,ISO 10002:2014
شماره گواهینامه: C-150253
دامنه: Saipa products  Sales and After-Sales Services
تاریخ صدور گواهینامه: 23/12/2015
تاریخ انقضا گواهینامه: 22/12/2018
وضعیت: فعال

 


نام شرکت:

نمایندگی سایپا ابراهیم و مسیح عنبرزاده

Saipa AnbarZade

نوع گواهینامه: ISO 14001:2004
شماره گواهینامه: E-150253
دامنه: Saipa products  Sales and After-Sales Services
تاریخ صدور گواهینامه: 23/12/2015
تاریخ انقضا گواهینامه: 22/12/2018
وضعیت: فعال

 


نام شرکت:

نمایندگی سایپا ابراهیم و مسیح عنبرزاده

Saipa AnbarZade

نوع گواهینامه: OHSAS 18001:2007
شماره گواهینامه: O-150253
دامنه: Saipa products  Sales and After-Sales Services
تاریخ صدور گواهینامه: 23/12/2015
تاریخ انقضا گواهینامه: 22/12/2018
وضعیت: فعال

 

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.
 
کد 150253