کد 151209019801


نام شرکت:

خدمات چاههای نفت ایران

Iran Petro Tech

 

نوع گواهینامه: ISO 9001:2008,Quality Warranty
شماره گواهینامه: 151209019801
دامنه: Provision of Logistics Services for Oil & Gas Projects
تاریخ صدور گواهینامه: 09/12/2015
تاریخ انقضا گواهینامه: 14/09/2018
وضعیت: فعال

 


نام شرکت:

خدمات چاههای نفت ایران

Iran Petro Tech

 

نوع گواهینامه: ISO 9001:2008
شماره گواهینامه: 151214489801
دامنه: Provision of Logistics Services for Oil & Gas Projects
تاریخ صدور گواهینامه: 09/12/2015
تاریخ انقضا گواهینامه: 14/09/2018
وضعیت: فعال

 

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.
 
کد 151209019801