کد 952


نام شرکت:

نمایندگی سایپا شیخان

Saipa Sheikhan

نوع گواهینامه: ISO 10004:2014,ISO 10002:2014
شماره گواهینامه: 952
دامنه: sale and after sale services of Saipa Factory
تاریخ صدور گواهینامه: 23/01/2016
تاریخ انقضا گواهینامه: 23/01/2019
وضعیت: ابطال

 


نام شرکت:

نمایندگی سایپا شیخان

Saipa Sheikhan

نوع گواهینامه: OHSAS 18001:2007
شماره گواهینامه: 160209039801
دامنه: sale and after sale services of Saipa Factory
تاریخ صدور گواهینامه: 23/01/2016
تاریخ انقضا گواهینامه: 23/01/2019
وضعیت: ابطال

 


نام شرکت:

نمایندگی سایپا شیخان

Saipa Sheikhan

نوع گواهینامه: ISO 14001:2004
شماره گواهینامه: 160209029801
دامنه: sale and after sale services of Saipa Factory
تاریخ صدور گواهینامه: 23/01/2016
تاریخ انقضا گواهینامه: 23/01/2019
وضعیت: ابطال

 

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.
 
کد 952