کد 969


نام شرکت:

پایالیو

Payaliv

 

نوع گواهینامه: ISO 9001:2008
شماره گواهینامه: 969
دامنه: Urban and Environmental Services
تاریخ صدور گواهینامه: 11/07/2015
تاریخ انقضا گواهینامه: 11/07/2016
وضعیت: فعال

 

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.
 
کد 969