کد 945


نام شرکت:

شرکت پایالیو

Payaliv Co

 

نوع گواهینامه: ISO9001:2008
شماره گواهینامه: 945
دامنه: Urban and Environmental Services
تاریخ صدور گواهینامه: 11/07/2015
تاریخ انقضا گواهینامه: 11/07/2016
وضعیت: ابطال

 

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.
 
کد 945