کد 955


نام شرکت:

 نیروی غرب

West Power

نوع گواهینامه: ISO 9001:2008,ISO 14001:2004,OHSAS 18001:2007
شماره گواهینامه: 955
دامنه: Communication,Automation and informatics Service provider
تاریخ صدور گواهینامه: 11/12/2015
تاریخ انقضا گواهینامه: 11/12/2018
وضعیت: فعال

 

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.
 
کد 955