کد 916


نام شرکت:

هتل شهریار

Hotel Shahrir

 

نوع گواهینامه: ISO 10002:2014
شماره گواهینامه: 916
دامنه: Hoteling
تاریخ صدور گواهینامه: 22/04/2016
تاریخ انقضا گواهینامه: 22/04/2017
وضعیت: فعال

 

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.
 
کد 916