کد 160329


نام شرکت:

انتقال گاز منطقه 6 بندر عباس

Nigc-Dist6

 

نوع گواهینامه: ISO 9001:2008
شماره گواهینامه: Q-160329
دامنه: Gas Transmission Services
تاریخ صدور گواهینامه: 17/03/2016
تاریخ انقضا گواهینامه: 16/03/2019
وضعیت: فعال

 


نام شرکت:

انتقال گاز منطقه 6 بندر عباس

Nigc-Dist6

 

نوع گواهینامه: ISO 9001:2008
شماره گواهینامه: E-160329
دامنه: Gas Transmission Services
تاریخ صدور گواهینامه: 17/03/2016
تاریخ انقضا گواهینامه: 16/03/2019
وضعیت: فعال

 


نام شرکت:

انتقال گاز منطقه 6 بندر عباس

Nigc-Dist6

 

نوع گواهینامه: ISO 9001:2008
شماره گواهینامه: O-160329
دامنه: Gas Transmission Services
تاریخ صدور گواهینامه: 17/03/2016
تاریخ انقضا گواهینامه: 16/03/2019
وضعیت: فعال

 

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.
 
کد 160329