کد 968


نام شرکت:

دانیار

Daniyar Co

نوع گواهینامه: ISO 9001:2008
شماره گواهینامه: 968
دامنه: Consulting and Procurement of Telecommunication and Data Structures Network
تاریخ صدور گواهینامه: 19/08/2015
تاریخ انقضا گواهینامه: 01/01/2016
وضعیت: ابطال

 

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.
 
کد 968