کد 921


نام شرکت:

صفا صنعت آذربایجان

SAFA Industry of Azerbaijan

نوع گواهینامه: ISO 9001:2008
شماره گواهینامه: 921
دامنه: Test and Calibration of Measurement Devices
تاریخ صدور گواهینامه: 9/3/2016
تاریخ انقضا گواهینامه: 9/3/2019
وضعیت: ابطال شده

 

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.
 
کد 921