کد 961


نام شرکت:

پیتزا پنیر

Pitza Panir

نوع گواهینامه: ISO 10004
شماره گواهینامه: 961
دامنه: Cooking andselling of Pizza and Sandwich
تاریخ صدور گواهینامه: 14/04/2016
تاریخ انقضا گواهینامه: 14/04/2017
وضعیت: فعال

 

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.
 
کد 961