کد 918


نام شرکت:

سایپا مستندی

Saipa Mostanadi

 

نوع گواهینامه: ISO 9001:2008
شماره گواهینامه: 918
دامنه: After Sale Services
تاریخ صدور گواهینامه: 7/5/2016
تاریخ انقضا گواهینامه: 7/5/2019
وضعیت: ابطال

 

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.
 
کد 918