کد 956


نام شرکت:

شیمی صنعت آهنگ

Chemical Industry Track

 

نوع گواهینامه: ISO 9001:2015
شماره گواهینامه: 956
دامنه: ndustrial Cleaners , degreaser & Phosphathing Solution , Paint Removers , Plating Materials , Raw Materials for Plating and fertilizers
تاریخ صدور گواهینامه: 12/03/2016
تاریخ انقضا گواهینامه: 12/03/2019
وضعیت: ابطال 

 

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.
 
کد 956